Till start handlar om att få fler hästar och hästägare att ta sig hela vägen till start genom att vi anordnar föreläsningar, träffar och träningstillfällen med praktiska övningar.

Deltagarna samlas utifrån årskull, 1-åringar, 2-åringar, 3-åringar och äldre. Vid samlingarna med häst deltar träningsvägledare, veterinär och hovslagare. Dessa resurspersoner samtalar med alla deltagare, delar med sig av sina erfarenheter och ger råd.

Till Start startades upp i Norge redan 2011 och har fått stor genomslagskraft, med kurser över hela landet. I Norge kan man visa på mycket positiva siffror, ökat antal aktiva hästar och hästägare och bättre startprocent, sedan införandet av Till Start.

Det Norske Travselskaps Till Start-experter, Gunnar Gjerstad och Knut Olav Dahl, hjälper till med både framtagande av kursupplägg och genomförande av kurserna.

Information om Till Start utbildningstillfällen meddelas på Travrikeuppfödarnas facebooksida Travrikeuppfödarna

Deltagarna bjuds även in till en sluten Facebook-grupp, där de kan utbyta erfarenheter och diskutera utbildningen. Till Start-gruppen