Löpande utbildningsinsatser
Unghästvisningar, hingstdagar, studieresor, föreläsningar är exempel på aktiviteter.

Uppfödarseminarium
Återkommande uppfödarseminarium planeras, där föreläsare med spetskompetens inom olika uppfödarrelaterade områden deltar.

GENOMFÖRDA EVENEMANG
Under 2018 genomfördes tre evenemang under denna rubrik.

25 mars hölls uppfödarseminarier.

  • Christina Olsson, Avelschef Svensk Travsport pratade aktuella frågor inom svensk och internationell travhästavel och aktuellt inom hästforskningen, bl a inavel hos kallblodstravaren.
  • Johan Hellander, Platschef/veterinär Menhammar Stuteri beskrev verksamheten på Menhammar Stuteri, och gav tips och råd kring dräktighet, fölning och fölets första tid.
  • Jan Roar Mjölneröd, Travtränare, uppfödare, hingsthållare berättade hur han lägger upp sin verksamhet, från seminering till start.
  • Jenny Nilsson, LRF berättade om LRF Hästs arbete för att stärka hästnäringen.

23 september genomfördes en unghästutställning i samarbete med Travklubben Sleipner för 1- och 2-åriga kallblodstravare samt visning av hästar till salu.

8 oktober höll Eva Dahlström från Oberoende Foderråd en föreläsning om utfodring av travhäst.