I projektet Travrikeuppfödarna ingår att utveckla forum för att skapa kontakt mellan människor som vill köpa och sälja häst inom Travrike, i syfte att stärka uppfödning och hästägande i regionen.

Som ett led i detta har i första fasen etablerats en facebookgrupp där uppfödare och intressenter kan få kontakt.

Facebookgruppen Travrikeuppfödarna